Hakkında

refman provides doc­u­ment classes

  • re­port-style refrep
  • ar­ti­cle-style refart

for writ­ing tech­ni­cal ref­er­ence man­u­al (it of­fers a wide left mar­gin for notes to the reader).

Source: refman package at CTAN

{{openInSlText}}Zip Dosyasını İndir
Yayın hizmetimizde bir sorun oluştu, lütfen bir kaç dakika sonra tekrar deneyin